Satsuki Yoshino

Author
Series
Barakamon volume 1
Publisher
Yen Press
Pub. Date
c2014.
Language
English
Description
Author
Series
Barakamon volume 2
Publisher
Yen Press
Pub. Date
2014.
Language
English
Description
Author
Series
Barakamon volume 5
Publisher
Yen Press
Pub. Date
2015.
Language
English
Description
Author
Series
Barakamon volume 4
Publisher
Yen Press
Pub. Date
2015.
Language
English
Description
Author
Series
Barakamon volume 7
Publisher
Yen Press
Pub. Date
2015.
Language
English
Description
Author
Series
Barakamon volume 3
Publisher
Yen Press
Pub. Date
2015.
Language
English
Description
Author
Series
Barakamon volume 8
Publisher
Yen Press
Pub. Date
2015.
Language
English
Description
Author
Series
Barakamon volume 9
Publisher
Yen Press
Pub. Date
2016.
Language
English
Description
Author
Series
Barakamon volume 6
Publisher
Yen Press
Pub. Date
2015.
Language
English
Description
Author
Series
Barakamon volume 12
Publisher
Yen Press
Pub. Date
2016
Language
English
Description
Author
Series
Barakamon volume 11
Publisher
Yen Press
Pub. Date
2016.
Language
English
Author
Series
Barakamon volume 10
Publisher
Yen Press
Pub. Date
2016.
Language
English
Description
Author
Series
Barakamon volume 16
Publisher
Yen Press
Pub. Date
2018.
Language
English
Description
Author
Series
Barakamon volume 17
Publisher
Yen Press
Pub. Date
[2019]
Language
English
Description
Author
Series
Barakamon volume 13
Publisher
Yen Press
Pub. Date
2017.
Language
English
Description
Author
Series
Barakamon volume 18
Publisher
Yen Press
Pub. Date
2019.
Language
English
Description
Author
Series
Barakamon volume 14
Publisher
Yen Press
Pub. Date
2017.
Language
English
Description
Author
Publisher
Yen Press
Pub. Date
2020.
Language
English
Description
Author
Series
Barakamon volume 15
Publisher
Yen Press
Pub. Date
2018.
Language
English
Description
Publisher
Yen Press
Pub. Date
2017.
Language
English